התורה אומרת: "כי תשים מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו"

נשאל את עצמנו מדוע התורה יחסה חשיבות כה גדולה למעקה בבית?

אמר המקובל האלקי ר’ שמשון  מאוסטרפולי  זיע”א:

בסוד  “סעפה”  ליודעי תורת הסוד.

“סעפה” הינו כנוי לשכינה, כפי המוזכר בזוהר הקדוש סוד מעקה במילוי כזה.

מ=ם   =80

ע=ין   =130

ק=וף  =186

ה=ה  =10

גימטריא  406  = “היא השכינה”

ויש סודות נפלאים, עיין בספר מחנה דן.

לעצם העניין, בית שאין בו מעקה אין השכינה שורה בו.

בכל שאלה וייעוץ בנושא ניתן לפנות לאיש הקבלה.  

גלילה למעלה

לייעוץ מיידי השאירו פרטים

דילוג לתוכן