יצחק אטיאס נ"י דור המשך למשפחת אנשי קבלה עתיקת יומין, העוברת מאב לבן.
בנו של ר' יהודה אטיאס זצ"ל שהיה מתלמידיו של הבבא סאלי זיע"א.
יצחק חוקר ולומד משחר ילדותו את סודות חכמת הקבלה הרוחנית והמעשית על 32 ענפיה השונים… המשך לקרוא

ערבי תיקון ומפגשים

אתר שואלים בתהלים
אתר ייעוץ רוחני ועסקי
אתר סוד הבית
אתר זהות מינית
אתר סודות קורסים
אתר סוד החלומות
אתר סוד שוק ההון
אתר דיני אבלות
אתר יועצים ומטפלים
אתר פתרון הזיווג
אתר סוד המלאכים
אתר סוד הקמע